Co jsou to developerské společnosti

Napsal dne 30. 10. 2011

 

Většina už jistě slyšela o developerech nebo developerských projektech. Ale někdo stále přesně neví, co se za těmito slovy skrývá.

 

Developerské společnosti se podílejí na tváři města. Mají totiž na starosti stavební projekty od samého začátku až do konce. Stavějí buď na podnět určitého zákazníka nebo za účelem pozdějšího zisku z prodeje nebo pronájmu. Právě developery jsou stavěny třeba nákupní centra, satelitní městečka s rodinnými domy nebo bytové rezidence.

Developer se postará o vše

Jak již bylo zmíněno výše, developeři se o stavební projekt starají od začátku do konce. Vybírají vhodnou lokaci, vyřizují stavební povolení, zajišťují stavební dozor, financování výstavby a nakonec i vše potřebné ke kolaudaci.

Kolaudace i bez papírování

Využitím služeb developera máte po starostech s veškerým papírováním. Kolaudační řízení je bohužel nutné u veškerých staveb, které k realizaci vyžadovaly stavební povolení. Bez kolaudačního rozhodnutí nikdo nemá právo stavbu užívat. Je třeba zkontrolovat, jestli je stavba vyhovující k tomu, aby ji mohli lidé užívat bez ohrožení na zdraví nebo na životě. Dále se kontroluje i to, zda je vše splněno podle plánu a nikde se nevyskytují žádné odchylky. V tomto případě by se muselo přiložit odůvodnění. O to všechno se vám postará developer a vy tak ušetříte čas. Podá žádost se všemi potřebnými přílohami a v případě potřeby odstranění malých nedostatků vše vyřídí. Vy máte na starosti si jen vybrat nějaký z developerských projektů, ať již hotový projekty domů nebo nějaké projekty ve výstavbě.