Developerské projekty

Napsal dne 00. 00. 0000

Developerské projekty můžeme velmi jednoduše rozdělit na dvě oblasti. První tvoří jednorázové projekty, které představují výstavbu bytových domů, nákupních center, kancelářských budov a další. Druhou možnost představuje tzv. city development, který v posledních letech získává i u nás velkou popularitu, bylo realizováno několik projektů a další se chystají.

Základní myšlenkou City developmentu je zaměření se na výstavbu celých městských částí, ne pouze jednotlivých objektů. Při plánování nové výstavby je velký důraz kladen na to, aby budoucí zástavba respektovala charakter krajiny a maximálně byly využity vlastnosti stavebních pozemků. Důležitým faktorem také bývá soulad se stávající zástavbou, pokud v místě projektu existuje. Na začátku projektu se zpracovává urbanistická studie, ve které se dbá zejména o životní komfort budoucích obyvatel a občanskou vybavenost nově budovaných čtvrtí. Faktory, které patří mezi nejdůležitější, jsou např. dopravní dostupnost, blízkost kulturních a sportovních zařízení, škol, zdravotnických zařízení, sportovních areálů a samozřejmě obchodů a restaurací. Pokud tyto služby nenabízí stávající zástavba v blízkosti, mnohé z nich se stávají součástí nových projektů.

Samotné architektonické řešení přichází na řadu až po úvodních studiích a je výrazně ovlivněno místními úřady a územním plánem města. Úzká spolupráce mezi developerem a úřady umožňuje dosažení nejlepších výsledků, v některých případech se město může stát investorem některých částí projektu, které jsou důležité pro veřejný život a náklady na výstavbu se tak pro developera sníží.

Tyto projekty mohou vznikat v místech bez výstavby, tzv. na zelené louce nebo v místech, která ztratila své původní využití, jako jsou staré tovární haly, skladiště a další průmyslové objekty. Takovýmto projektům se dostává větší podpory, neboť přispějí k oživení mrtvé části města a výrazně vylepší vzhled dotčeného místa.

Velké množství takto řešených developerských projektů bylo realizováno v Praze, protože zde nacházejí největší využití, ale tento trend se dále prosazuje i do dalších měst ČR. Přestože mnohé realizované projekty stojí za zmínku, opravdu velké a ambiciózní projekty jsou v současné době ve fázi projektu nebo počátku výstavby. V Praze by do roku 2012 měla vzniknout nová čtvrť „Západní město“ o rozloze 375 000 m2, vybudovaná na zelené louce. Nově otevřená Galerie Fénix bude v rámci projektu „Nové Vysočany“ doplněna dalšími budovami. Vskutku obří projekt se chystá v okolí bývalého nádraží Praha-Bubny. Zdejší oblast o rozloze 1,2 milionů km2 by se mělo proměnit ve zbrusu novou městskou čtvrť s obytnými a kancelářskými budovami, nemocnicí a univerzitním kampusem.

Všechny tyto projekty závisí nejvíce na poptávce po novém bydlení a obchodních prostorech. Ve většině případů právě poptávka ovlivňuje rychlost a objem výstavby. V případě sníženého zájmu pak některé projekty budou dokončeny s velkým zpožděním či dokonce zůstanou realizovány pouze částečně.